05.09.2018 r. Banki Spółdzielcze zabrały głos w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy

Jarosław Dąbrowski, Wiceprezes Zarządu, p. o. Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. wziął udział w wydarzeniu specjalnym, debacie pt. „Czy kapitał ma narodowość?”, której uczestnikami byli: Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A., Grzegorz Bierecki – Senator RP, Teresa Czerwińska – Minister Finansów, Michał Krupiński – Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. i Jan Vincent–Rostowski – Przewodniczący Rady Fundacji „Nowoczesny Liberalizm”. Moderatorem spotkania był Przemysław Gdański – Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Uczestnicy debaty odpowiadali na pytania jak bronić własnego rynku, a jednocześnie dać zastrzyk pieniędzy branżom, które tego potrzebują? Czy można zatrzymać ekspansję największych światowych firm w świecie globalizacji i czy nie wpuszczanie ich na rodzimy rynek może się opłacać? Co jest ważniejsze – narodowość kapitału czy „obywatelstwo” waluty, w której robi się interesy?

Od 1992 roku Forum Ekonomiczne w Krynicy jest międzynarodowym spotkaniem przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych Europy Środkowo-Wschodniej.

Od swoich początków Forum w Krynicy ewoluowało z małej konferencji, do wydarzenia uznawanego za największe i najbardziej znane spotkanie przedstawicieli świata polityki i biznesu w Europie Środkowo–Wschodniej.