Wczoraj w siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie otwarto Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej.
Podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej w Warszawie podpisano list intencyjny uruchamiający platformę BS API, pozwalającą wdrażać jednolite standardy informatyczne we wszystkich bankach spółdzielczych we współpracy pomiędzy zrzeszeniami, bankami i partnerami technologicznymi.