BAKCYL podziałał!

W ramach projektu BAKCYL z udziałem między innymi Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej udało się zorganizować lekcje edukacji finansowej dla liczącej ponad 150.000 osób grupy młodzieży z całej Polski.

Projekt BAKCYL – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży to jeden z największych w Europie programów edukacji finansowej, zainicjowany przez Związek Banków Polskich i realizowany przez sektor bankowy w Polsce we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości.

Takie inicjatywy nie tylko odbijają się szerokim echem w mediach i przekazie publicznym, ale przede wszystkim mają swój istotny, policzalny wymiar edukacyjny. Doceniają je klienci Banków Spółdzielczych, dobrze o zaangażowaniu bankowców piszą organizatorzy projektów i media, a co najważniejsze – zadowoleni są także sami uczestnicy. To jest właśnie ten szczególny rodzaj działania Banków Spółdzielczych, który warto publicznie promować, nagłaśniać i czerpać zeń satysfakcję.

Celem projektu BAKCYL prowadzonego od 2013 roku jest wzrost wiedzy z zakresu ekonomii i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz umiejętności korzystania z usług finansowych wśród uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, przy zaangażowaniu sektora bankowego, który potwierdza w ten sposób społeczną odpowiedzialność i troskę o edukację finansową młodego pokolenia Polaków.

W ujęciu długofalowym projekt BAKCYL umożliwia osiągnięcie następujących celów edukacyjnych:

  • Wzbogacenie programu nauczania  o  ciekawe i interaktywne działania edukacyjne z zakresu praktycznych zagadnień finansowych. Są one dostosowane do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, a realizowane z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy.
  • Rozszerzenie edukacji uczniów o wiedzę i umiejętności z finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – niezbędne do pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie, kształtujące postawę przedsiębiorczości młodzieży.
  • Wprowadzenie uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.
  • Wykorzystanie doświadczenia pracowników bankowych oraz potrzeby dzielenia się wiedzą dla rozwoju młodego pokolenia oraz dobra wspólnego.