Banki Spółdzielcze i ZUS promują obrót bezgotówkowy

Od listopada emeryci i renciści będą mogli założyć rachunek za 1 zł w Bankach Spółdzielczych. Korzystna oferta powstała na bazie porozumienia, podpisanego 5 października br. w Warszawie, pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, SGB-Bankiem, Bankiem Polskiej Spółdzielczości i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych.

Na mocy porozumienia, wśród świadczeniobiorców ZUS promowane będą bezgotówkowe formy pobierania świadczeń przy wykorzystaniu dedykowanego produktu dostępnego w Bankach Spółdzielczych, jakim jest Wygodne Konto dla Klientów ZUS.

Wygodne Konto dla Klientów ZUS w ramach opłaty 1 zł za prowadzenie rachunku, zapewnia takie korzyści jak: bezpłatne otwarcie rachunku, brak opłat za wydanie, wznowienie i obsługę karty do konta, bezpłatna wypłata gotówki w bankomatach Grupy BPS i SGB (około 3,8 tys. bankomatów w kraju), dostęp do bankowości elektronicznej bez dodatkowych kosztów, a także ofertę dodatkowego pakietu Assistance, które obejmuje: pomoc w domu, pomoc medyczną na terenie RP, podczas podróży zagranicznej oraz podróży samochodem, a dodatkowo ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Wygodne Konto dla Klientów ZUS jest ułatwieniem dla sporej grupy osób, które do tej pory nie posiadały konta. Teraz wychodzimy do nich z bardzo ciekawą ofertą, w której zachętą jest zarówno bardzo niska opłata, jak i fakt, że Banki Spółdzielcze słyną z dobrych bezpośrednich relacji z Klientem. Pracownicy Banków pomogą w szybkim założeniu konta i chętnie zaprezentują korzyści płynące z oferty dla świadczeniobiorców ZUS – mówi Paweł Pyzik, wiceprezes zarządu, p.o. prezesa zarządu SGB-Banku SA.

Projekt będzie realizowany na terenie całego kraju przez SGB-Bank, Bank BPS i zrzeszone z nimi Banki Spółdzielcze. Przygotowana oferta kierowana jest do osób pobierających świadczenia emerytalno–rentowe z ZUS, które do tej pory nie posiadały rachunku w Banku Spółdzielczym.

Źródło: http://wgospodarce.pl/informacje/41209-banki-spoldzielcze-i-zus-promuja-obrot-bezgotowkowy