Banki Spółdzielcze SGB na I Forum Seniora w Bydgoszczy

6. marca 2017r. odbyło się I Forum Seniora, którego partnerem były Banki Spółdzielcze SGB. To bezpłatne spotkanie poświęcone tematyce senioralnej odwiedziło ponad pół tysiąca osób.
W programie znalazły się m.in: wykłady ekspertów z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa, nowych technologii oraz występ artystyczny.

Gości I Forum Seniora „Gazety Pomorskiej” powitali red. naczelny Wojciech Potocki i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
Przedstawicielki Banku Spółdzielczego w Koronowie, Pani Dyrektor Małgorzata Ratajczak i Dorota Jaworska opowiedziały senioromo korzyściach wynikających z bankowości elektronicznej i o jej zasadach, bezpieczeństwie posiadania konta, produktach bankowych i wszelkiej pomocy jakiej seniorzy mogą szukać w Bankach Spółdzielczych SGB na terenie całego kraju.


Westchnienia i pomruk akceptacji towarzyszyły też zdaniom „Młodym jest ten, kto wieczorem czuje się tak samo, jak rano” albo „Stres jest solą życia” – to akurat powiedzenie Hansa Selye, które przywoływał w swoim wystąpieniu prof. Roman Ossowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To zasady o których wiemy, ale trudno je na co dzień stosować, trudno niektórych zasad przestrzegać. O złych skutkach stresu mówił na samym początku prof. Aleksander Araszkiewicz, kierownik kliniki psychiatrii w szpitalu im. dra Jurasza.
Z żywą reakcją uczestników spotkała się prezentacja podkomisarza Adama Kumkowskiego z Komendy Wojewódzkiej Policji, o oszustwach wobec seniorów. Na przykładach pokazał, jak to działa, Opowiadając i pokazując filmy np. o krążących po domach sprzedawcach podobno tańszego prądu. Wzbudziło to żywą reakcję sporej części sali. Okazuje się, że bardzo wielu obecnych z taką ofertą się spotkało, nie do końca będąc świadomym, co się za nią kryje.
Policjant zachęcił też do korzystania z bezpłatnej aplikacji „Moja komenda”. O bezpieczeństwie – choć w innym kontekście – mówił też Sławomir Krajewski, który uczy bezpiecznego korzystania z internetu. Pokazywał, co możemy łatwo załatwić, siedząc wygodnie w domu, przez stronę obywatel.gov.pl; jak bezpiecznie robić zakupy przez internet, dlaczego warto mieć zaufany profil i co to znaczy.
Z prognoz demograficznych GUS wynika, że Bydgoszcz i powiat radziejowski będą tymi, w których największy udział będą mieli seniorzy. W całym kraju, to bardzo ważna grupa klientów Banków Spółdzielczych SGB