Banki Spółdzielcze SGB po raz kolejny w czołówce rankingu Banków Najlepszych dla Rolnika

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Spółdzielcza Grupa Bankowa została jednym z liderów w finansowaniu agrobiznesu – wynika z podsumowania trzeciej edycji rankingu „Najlepszy Bank dla Rolnika”. Spółdzielcza Grupa Bankowa odnotowuje stabilną i wysoką lokatę w rankingu, zwyciężając konkurencję w dwóch szczególnie ważnych obszarach – warunki lokalowe oraz wizerunek banku, a zatem postrzegania instytucji przez jej klientów.

Ranking „Bank Najlepszy dla Rolnika” prowadzony corocznie przez firmę konsultingową Martin & Jacob, to wynik badania rynkowego z udziałem rolników. W tegorocznej, trzeciej już, edycji rankingu wzięło 9446 rolników będących właścicielami gospodarstw rolnych, zarządcami lub osobami powiązanymi rodzinnie z właścicielem gospodarstwa. Spośród tak licznej grupy wyłonionych zostało 2331 respondentów oraz 12 banków o największych udziałach w sektorze agro.

Nasila się bankowa konkurencja o rolników

Trzecia edycja rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika” pokazuje, że różnice między poszczególnymi bankami oferującymi produkty dla gospodarstw rolnych pozostają niewielkie. Coraz mocniej jednak rysuje się podział na banki, które rolnictwo traktują jako jeden z podstawowych elementów swojej działalności – do tego typu banków niewątpliwie można zaliczyć oraz na te, które nie wykorzystują lub nie dostrzegają jeszcze w pełni jego potencjału. Czołówka rankingu pozostaje jednak niezmienna od lat. Liderami w finansowaniu agrobiznesu pozostają kolejno: Bank BGŻ BNP Paribas, SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Bank Polskiej Spółdzielczości. Czwartą lokatę zajął Bank PKO BP, co wyraźnie pokazuje dominację krajowego kapitału w finansowaniu rolnictwa.

Spółdzielcza Grupa Bankowa stale w gronie liderów

Spółdzielcza Grupa Bankowa jest w czołówce rankingu od trzech lat, notując jednocześnie najwyższy udział ilościowy – najwięcej deklaracji respondentów wskazujących banki SGB jako główne. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki produktom dedykowanym specjalnie dla rolników – kontom, lokatom, kredytom oraz kredytom preferencyjnym, kartom, w tym kartom Agro oraz ubezpieczeniom.

– Najnowszy ranking „Bank Najlepszy dla Rolnika” wyraźnie pokazuje, że właściciele gospodarstw wybierają rozwiązania sprawdzone i dostosowane do ich potrzeb. Utrzymująca się od trzech lat, bardzo wysoka pozycja Spółdzielczej Grupy Bankowej nie tylko niezmiernie cieszy i napawa dumą, ale przede wszystkim daje rynkowi jasny sygnał – polscy rolnicy oczekują usług finansowych zbudowanych na zaufaniu, wzajemnym zrozumieniu, dostępnych i dopasowanych do potrzeb. Te oczekiwania spełniają właśnie banki spółdzielcze. Nasze przywiązanie do polskich tradycji, nasza znajomość lokalnej specyfiki sprawia, że respondenci rankingu właśnie banki Grupy SGB wskazywali najczęściej, jako kluczową dla nich instytucję finansową. To wielki sukces. Jestem przekonany, że w kolejnych latach pozycja Grupy będzie się tylko umacniać, udowadniając rynkowi, że bankowość spółdzielcza to naprawdę ważny i niezbędny element polskiego rynku finansowego – podkreśla Roman Szewczyk, rzecznik prasowy SGB Banku SA.

Ranking dopasowany do branży

Bank Najlepszy dla Rolnika to jedyny tego typu projekt badawczy w branży rolniczej. Właściciele gospodarstw biorący udział w badaniu oceniali 26 aspektów działalności bankowej. Wśród ocenianych elementów znalazły się m.in. możliwość realizowania przelewów przez internet, wsparcie banku w znalezieniu partnerów biznesowych, wiedza rolnicza doradców bankowych, indywidualne podejście do klienta, obecność stanowisk do obsługi segmentu agro czy długą tradycję związaną z branżą rolniczą.

Ranking został stworzony dla wszystkich wymiarów jednocześnie (ocena ogólna), jak i dla każdego z czterech wymiarów osobno. Największy wpływ na wynik końcowy miała kategoria oferta bankowa, a w ramach niej czynniki związane z ofertą kredytową.