Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej bezkonkurencyjne w preferencyjnym kredytowaniu rolnictwa

W roku 2019 kredyty z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
do oprocentowania cieszyły się dużą popularnością wśród klientów związanych z sektorem rolnym. Najlepszą pozycję w preferencyjnym kredytowaniu rolnictwa uzyskały banki Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Znakomite wyniki w udzielaniu kredytów (z dopłatami ARiMR do oprocentowania)  przez banki spółdzielcze SGB pokazują, że ta forma finansowania potrzeb związanych z działalnością rolniczą jest bardzo popularna. Producenci rolni planując inwestycje w rozwój prowadzonej działalności oraz podejmując działania mające na celu usunięcie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i klęsk żywiołowych, chętnie nawiązują współpracę z bankami działającymi na lokalnym rynku.

Zestawienie danych o kredytach preferencyjnych udzielonych w 2019 roku doskonale obrazuje skalę nawiązanej współpracy producentów rolnych z Bankami SGB. W sumie zostało udzielonych około 7 200 kredytów, co stanowiło 61% wszystkich kredytów z dopłatami ARiMR udzielonych w 2019 roku. Kwota kredytów wyniosła blisko 800 mln zł z niespełna 54%-owym udziałem w rynku. Dla porównania, w 2018 roku wszystkie banki współpracujące z ARiMR udzieliły łącznie 7 313 kredytów na kwotę przeszło 1 134 mln zł, w tym udział banków SGB wyniósł 53,18% w liczbie kredytów oraz 46,14% w ich kwocie.

Bardzo duży udział banków SGB w przedsięwzięciach finansowanych kredytami preferencyjnymi wskazuje na ich nieocenioną rolę w rozwoju obszarów wiejskich. Jednocześnie tak znaczna ilość podpisanych umów kredytowych świadczy o wzorowym standardzie obsługi klientów oraz o wysokim poziomie kompetencji pracowników zaangażowanych w udzielanie kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania.  W świetle przytoczonych danych można stwierdzić, że banki SGB są niekwestionowanym liderem w preferencyjnym kredytowaniu producentów rolnych, a ich oferta jest dobrze dopasowana do potrzeb lokalnej społeczności.

W roku bieżącym klienci nadal mogą zwracać się do banków spółdzielczych SGB z wnioskami o udzielenie wsparcia w postaci kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR. Wciąż dostępne są środki do wykorzystania w przedsięwzięciach inwestycyjnych. W przypadku kredytów tzw. klęskowych, które w ostatnim czasie cieszą się bardzo dużą popularnością, ARiMR udostępnia fundusze przeznaczone na finansowanie pomocy dla producentów rolnych.

fot. Pixabay

Podziel się:
Brak komentarzy

Zostaw komentarz