Emeryci korzystają z oferty banków spółdzielczych

Jak czytamy w artykule zamieszczonym na portalu bs.net.pl, 2,4 mln seniorów pobiera emeryturę w formie gotówki. Jednak coraz więcej emerytów korzysta z rachunków bankowych, m.in. dlatego, że przelew emerytury na konto jest bezpieczny.
W artykule podkreślono, że Banki doceniają emerytów jako klientów i coraz częściej przygotowują ofertę dopasowaną do ich potrzeb. Tym bardziej że seniorzy, mając stałe źródło dochodów, są stabilną i lojalna grupą klientów, śmiało sięgającą po nowe instrumenty płatnicze jak np. karty zbliżeniowe.
Ważne jest także to, że Banki coraz częściej dostosowują swoją ofertę do osób starszych. Emeryci mają zazwyczaj dobrą historię kredytową, stałe źródło dochodów, a jeśli zaciągają pożyczki, to terminowo je spłacają. Rośnie więc liczba banków, które oferują konta dla osób starszych.
Z wypowiedzi Justyny Galbarczyk z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dowiadujemy się, że ZUS podjął współpracę z bankami spółdzielczymi. Dwa banki zrzeszające, Bank BPS oraz SGB-Bank, we współpracy z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych przygotowały ofertę promocyjną, w której za 1 zł proponują otwarcie i prowadzenie konta, wydanie karty bankomatowej i obsługę tej karty, dostęp do bankowości elektronicznej. Pani Galbarczyk podkreśla także, że wypłaty z bankomatów Grupy BPS i SGB są bez opłat.
Z artykułu dowiadujemy się także, że niskie opłaty za prowadzenie konta i rozbudowana sieć placówek to zalety banków spółdzielczych. Jest to o tyle istotne, że większość seniorów mieszkających na wsi i w małych miejscowości pobiera świadczenie w gotówce. W artykule wypowiada się także Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes Zarządu KZBS. Zwraca ona uwagę na rozbudowaną sieć ponad 4,4 tys. Placówek banków spółdzielczych. Występują one w miejscach, gdzie nie ma innych placówek bankowych, nawet pocztowych.


W dalszej części artykułu podkreślone zostały dodatkowe usługi, które oferują banki spółdzielcze. M.in. ciekawy pakiet assistance, który jest dla klientów banków bezpłatny. Obejmuje on usługi medyczne na terenie RP, podczas podróży zagranicznej, podróży samochodem oraz pomoc w domu.
Dostajemy również garść statystyk, z których wynika, że wg danych NBP 57 proc. osób powyżej 59 roku życia ma konto w banku. ZUS przelewa emerytury na konto ponad 7 proc. seniorów (w 2005 roku – 44,5 proc., a w 2012 – 59 proc).
Wg słów Przemysława Barbricha ze Związku Banków Polskich, ideałem, do którego dążymy, są kraje skandynawskie, w których w zasadzie nie używa się gotówki w obrocie między podmiotami i wszyscy mają konta bankowe.

Źródło: https://bs.net.pl/70-proc-seniorow-otrzymuje-swiadczenie-zus-konto/