Finansowanie rynku nieruchomości w Polsce przez Banki Spółdzielcze SGB

Rynek nieruchomości w Polsce jest coraz bardziej wymagający, a jego otoczenie przeobraża się coraz dynamiczniej. Wraz z rozwojem tego rynku rośnie również popyt na usługi związane z finansowaniem.
Jak poinformowało Biuro Informacji Kredytowej, w ujęciu liczbowym w 2017 r. instytucje finansowe w Polsce udzieliły o 5,5 proc. więcej limitów kredytowych oraz o 4,9 proc. kredytów mieszkaniowych. W całym 2017 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 9,05 mln kredytów na wartość 133,2 mld zł.
W całym 2017 roku, w porównaniu z 2016 r. w ujęciu wartościowym najwyższa dodatnia dynamika (11,1 proc.) dotyczyła kredytów mieszkaniowych.


Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych, a także kredyty na pozostałe nieruchomości stanowią również coraz ważniejszy element oferty Banków Spółdzielczych SGB. Konstrukcja tego rodzaju umów finansowych pociągających za sobą wieloletnie zobowiązania wymaga szczególnie przyjaznej i profesjonalnej obsługi, elastyczności oraz zaufania, czyli cech charakterystycznych dla bankowości spółdzielczej.
Jak powiedział Paweł Pyzik, Wiceprezes Zarządu i p.o. Prezesa SGB-Banku:
Niezaprzeczalną przewagą Banków Spółdzielczych SGB jest fakt naszej elastyczności w stosunku do wielkich korporacji finansowych. Do każdego Klienta staramy się podchodzić z zaufaniem. Właśnie te partnerskie relacje sprawiają, że Klienci chętnie wracają do naszych placówek. Często dobrze się z nimi znamy, a dzięki temu wiele wspólnych decyzji możemy podjąć szybciej. Dotyczy to również decyzji kredytowych dotyczących nieruchomości, zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Według banków zrzeszonych w SGB, bankowość spółdzielcza świetnie się rozwija i dobrze wykorzystuje potencjał na rynku lokalnym, zarówno w kontekście finansowania nieruchomości indywidualnych jak i komercyjnych.
Rynek nieruchomości, a co za tym idzie ich finansowania, w 2018 roku w Polsce będzie rozwijał się w Polsce prężnie. Znamy tą rzeczywistość, posiadamy także doświadczoną kadrę menedżerską i kompetentne zespoły obsługi klienta. Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych i kredyty na pozostałe nieruchomości stanowią coraz istotniejszą część naszej oferty – dodaje Paweł Pyzik.

W wielu bankach zrzeszonych w SGB można obecnie otrzymać bardzo konkurencyjne, promocyjne warunki dotyczące kredytów związanych z nieruchomościami – nie tylko w mniejszych ośrodkach miejskich, ale także w największych w Polsce aglomeracjach.