Mobilny wniosek programu Rodzina 500+ dla klientów Banków Spółdzielczych SGB

Od dziś Klienci Banków Spółdzielczych SGB  mogą złożyć wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+ przy użyciu urządzenia mobilnego np. smartfona. System Bankowości Internetowej umożliwia beneficjentom programu Rodzina 500+ składanie wniosków w technologii RWD

Klientom Banków Spółdzielczych SGB, udostępniona została możliwość składania wniosków w ramach Programu Rodzina 500+ w technologii RWD bezpośrednio z poziomu Bankowości Internetowej na smartfonie lub tablecie. Wnioski w przygotowanym rozwiązaniu, klienci Banków Spółdzielczych SGB będą mogli złożyć jako pierwsi w Polsce.

Wprowadzenie we współpracy z firmą Consdata Sp. z o.o. responsywnych formularzy programu 500+ jest elementem digitalizacji Zrzeszenia, która pozwoli Bankom Spółdzielczym zwiększyć konkurencyjność oferty, utrzymać obecnych, ale również pozyskać nowych klientów w ramach strategii Mobilnego przyspieszenia. – mówi Robert Tórz, Dyrektor Departamentu Klienta indywidualnego i Bankowości Mobilnej

Klienci będą mogli samodzielnie wypełnić formularz wniosku o świadczenie oraz wysłać wypełniony wniosek, bez konieczności wychodzenia z domu – np. przy użyciu smartfona.  Po wpłynięciu wniosku do Ministerstwa, będzie on przekazywany do lokalnych urzędów, które odpowiadać będą za merytoryczne rozpatrzenie wniosku. SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze SGB będą pośredniczyć w przekazaniu wniosków do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Poza wnioskami o świadczenia z programu Rodzina 500+ klienci Banków Spółdzielczych mogą mobilnie zawnioskować o świadczenia z programu Dobry Start (300+), terminal POS i ofertę kredytu gotówkowego.

Lista Banków Spółdzielczych, w których możliwe będzie złożenie wniosku w ramach Programu Rodzina 500+ jest na bieżąco aktualizowana w zakładce dotyczącej programu – https://www.sgb.pl/rodzina_500_plus.

Więcej informacjami o programie Rodzina 500+ można znaleźć na stronie: https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500 oraz na dedykowanej stronie programu: http://www.rodzina500plus.gov.pl.