nawet 500 tysięcy

Nawet 500 tysięcy złotych na inwestycje gospodarstw rolnych

Przez miesiąc, od 29 listopada do 28 grudnia rolnicy, którzy gospodarują na obszarach przyrodniczo najcenniejszych, mogą składać wnioski do ARiMR o przyznanie pomocy, która może sięgnąć nawet 500 tysięcy złotych.

Twoje możliwości rosną! Możesz otrzymać nawet 500 tysięcy wsparcia finansowanego z Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich w ramach pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarze Natura 2000”. Jakie trzeba spełnić warunki? Otóż dofinansowanie może otrzymać rolnik, pod warunkiem, że w jego gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 nie jest mniejsza niż 1 ha.

Według Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pomoc ułatwi prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na terenach cennych przyrodniczo.

Nawet 500 tysięcy złotych na jedno gospodarstwo

Co obejmuje dofinansowanie? Jeśli budujesz lub modernizujesz budynki inwentarskie lub adaptujesz inne obiekty na inwentarskie, możesz otrzymać nawet 500 tysięcy złotych. Co z pozostałymi inwestycjami? Jeśli przymierzasz się np. do zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, możesz ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł. To samo dotyczy np. urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz.

Standardowe dofinansowanie wynosi 50 proc. a  w przypadku młodego rolnika 60 proc. Co najważniejsze – limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł. Dodajmy, że wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji.

W ramach prowadzonego naboru możesz złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. Przyjmują je oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów poniesionych na realizację inwestycji.

Kolejność przysługiwania pomocy ustalana jest na podstawie kryteriów, do których należy m.in.:

  • powierzchnia trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 w gospodarstwie
  • ich udział w odniesieniu do łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa
  • realizacja zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych lub ekologicznych w ramach PROW 2014-2020.

Źródło: materiały prasowe ARiMR

Foto: Patrice Audet z Pixabay 

Podziel się:
Brak komentarzy

Zostaw komentarz