Pierwszy w Polsce kredyt z gwarancją POPC udzielony przez Bank Spółdzielczy

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy w Choszcznie jako pierwszy w kraju udzielił kredytu zabezpieczonego gwarancją POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt został udzielony 30 października 2019 roku przedsiębiorstwu “E-cho” Sp. z o.o. Tego rodzaju gwarancja zabezpieczająca spłatę kredytu dedykowana jest przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym. Gwarancja POPC jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dzięki niej mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (rejestr prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej) mają znacząco ułatwiony dostęp do źródeł finansowania.

Celem gwarancji POPC z Banku Gospodarstwa Krajowego jest zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego na cele związane między innymi z realizacją nowej lub utrzymaniem istniejącej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę i przebudowę części aktywnej i pasywnej szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do szybkiego Internetu, w tym nakłady inwestycyjne na akwizycję użytkowników końcowych.

Zabezpieczenie obejmuje także finansowanie kosztów kapitału obrotowego związanych z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie bieżącego obrotu oraz wzmocnienia kondycji i płynności finansowej, a także finansowanie kosztów przekazania praw własności w przedsiębiorstwach między niezależnymi inwestorami w celu rozszerzenia działalności oraz umocnienia pozycji na rynku.

Gwarancja spłaty kredytu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pozwala przedsiębiorcom na redukcję kosztów związanych z udzieleniem gwarancji, finansowanie kosztów w kwotach brutto (z VAT) oraz finansowanie celów kredytowych bez katalogu kosztów kwalifikowanych. To produkt dający dostęp do kredytów przedsiębiorcom, którzy nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu i umożliwiający zastosowanie przez bank kredytujący korzystniejszych niż standardowe warunków finansowania.

Z kolei Pałucki  Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, również będący członkiem Zrzeszenia SGB, jako pierwszy w kraju udzielił kredytu zabezpieczonego gwarancją FGR (Fundusz Gwarancji Rolnych) Banku Gospodarstwa Krajowego.

Tego rodzaju gwarancja zabezpieczająca spłatę kredytu dedykowana jest przedsiębiorstwom działającym w sektorze rolnym (rolnicy oraz przetwórcy produktów rolnych lub nierolnych).

Fundusz Gwarancji Rolnych jest pierwszym na rynku funduszem gwarancyjny BGK dostępnym dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i – po raz pierwszy – dla producentów produkcji podstawowej (rolników). Pozwala on zarządzać ryzykiem braku odpowiednich (z punktu widzenia banków) zabezpieczeń, m.in. w związku z ograniczeniami w zakresie egzekucji z majątku rolnika.

W przypadku przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego FGR oferuje korzystniejsze warunki niż program gwarancji de minimis, tj. zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu oraz maksymalną kwotę gwarancji do 10 mln zł.

Kredyt został udzielony w 19 listopada 2019 r.

Fot. Chaitawat Pawapoowadon z Pixabay 

Podziel się:
Brak komentarzy

Zostaw komentarz