Podpisanie Listu Intencyjnego w trakcie Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

„BS API to nasze wspólne przejście z epoki płyty analogowej do ery nowoczesnych technologii w rozwoju systemów centralnych. Jest to dla nas bankowców – spółdzielców rewolucja, która pozwoli na wdrażanie coraz lepszych usług i produktów dla naszych klientów.  Dzięki nowym rozwiązaniom jeszcze do końca 2019 roku banki spółdzielcze SGB będą oferowały całe spektrum mobilnych płatności dla swoich Klientów stając się jeszcze bardziej konkurencyjni wobec banków komercyjnych.” – mówi Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB-Banku SA

Sygnatariusze Listu zgodnie deklarują współpracę i wzajemną pomoc przy wdrożeniu jednolitego standardu BS API w sektorze bankowości spółdzielczej oraz opracowaniu rozwiązań informatycznych wykorzystywanych przez banki spółdzielcze w zakresie cyberbezpieczeństwa. Bezpośrednią przyczyną do działania stały się rekomendacje Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej jakie w bieżącym roku zostały przyjęte w ramach obrad, a których realizację powierzono Radzie Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej.

„Dzisiaj udało się wykonać niewielki ale jakże ważny krok w budowie i współdziałaniu sektora bankowości spółdzielczej w obszarze IT. Od wielu miesięcy rozmawiamy w sektorze bankowości spółdzielczej nad potrzeba współdziałania i współpracy w obszarze IT, bo tylko wtedy możemy trwale mówić o rozwoju sektora. Wzajemna współpraca otwiera wiele możliwości budowy nowych projektów w obszarze IT, w celu poszukiwania finansowego wsparcia dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności sektora bankowości spółdzielczej.” – Włodzimierz Kiciński Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich

Podpisanie tego Listu ma przyczynić się do zaktywizowania wszystkich świadczących usługi na rzecz bankowości spółdzielczej w obszarze API oraz cyberbezpieczeństwa tak, aby zapewnić stabilny rozwój bankowości spółdzielczej. To przełomowe wydarzenie, w którym wraz z podmiotami świadczącymi usługi wypracowują standardy komunikacyjne w zakresie systemów cyberbezpieczeństwa. Miejscem, w którym nastąpiło zawarcie przedmiotowego Listu jest tegoroczne Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, które odbywa się w dniach 22 – 23 maja w Warszawie.

List został podpisany przez Bank BPS SA, SGB-Bank  SA, firmy informatyczne obsługujące IT w bankowości spółdzielczej, do których należą: Asseco Poland SA, NOVUM Sp z o.o., Softnet Sp. z o.o., SABA SERVICE Sp. z o.o., I-BS.pl Sp z o.o. oraz Związek Banków Polskich i Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.