Pomoc poszkodowanym w wybuchu przez Banki Spółdzielcze SGB

Życie często przynosi niespodziewane zdarzenia, także te złe. W nocy z 25 na 26.01.2017 miał miejsce potężny wybuch gazu w Murowanej Goślinie. W wyniku wybuchu ewakuowano kilkadziesiąt osób, spłonęły także trzy domy. Członkowie wielkiej rodziny Banków Spółdzielczych SGB, nie pozostają obojętnymi w tej sytuacji. Na co dzień angażują się w pomoc lokalnym społecznościom w miejscach działania Banków Spółdzielczych SGB. Dlatego SGB-Bank SA już przyłączył się do listy darczyńców i wspomógł poszkodowane rodziny, a Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy uruchomił specjalne konto, na który środki mogą przekazywać pozostałe Banki Spółdzielcze SGB.