Prezes Mirosław Skiba ze zgodą KNF

Komisja Nadzoru Finansowego na dzisiejszym posiedzeniu jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pana Mirosława Skiby na stanowisko Prezesa Zarządu SGB-Banku SA.

Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła tym samym decyzję Rady Nadzorczej SGB-Banku, uznając, iż Mirosław Skiba posiada odpowiednie doświadczenie, kompetencje i wiedzę niezbędne do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku Zrzeszającego.

Zarząd SGB-Banku SA pracuje w składzie:

Mirosław Skiba, Prezes Zarządu

Andrzej Chmielecki, Wiceprezes Zarządu

Karolina Jankowiak, Wiceprezes Zarządu

Ziemowit Stempin, Wiceprezes Zarządu