SWIFT KYC-REGISTRY – SGB-Bank SA uzyskał certyfikację

Banki to instytucje, których funkcjonowanie w dużej mierze zależy od ich postrzegania. Z tego powodu muszą one dbać o swój wizerunek, gdyż nadszarpnięcie ich reputacji może prowadzić do spadku zaufania, a w konsekwencji do braku możliwości współpracy z innymi podmiotami na rynku finansowym. Dbałość o wizerunek, transparentność, zgodność działania z obowiązującym prawem i  przestrzeganie procedur  leżą  u podstaw  polityki  KYC (ang. Know Your Customer), która jest obecnie bardzo „nośnym” tematem.

Przekładając to na praktykę, KYC to proces przygotowania zestawu dokumentów uwierzytelniających i pozwalających lepiej poznać bank, z którym się współpracuje. Spełnienie przez bank wymogów w zakresie prezentacji dokumentów uwierzytelniających zgodnie ze standardem na dedykowanej do tego celu platformie SWIFT KYC-Registry to swoisty rodzaj certyfikacji, która pozwala zaklasyfikować bank do instytucji, które są wiarygodne.

Miło nam poinformować, że dokumenty certyfikacyjne naszego banku zostały z sukcesem opublikowane na platformie  SWIFT i tym samym SGB-Bank SA dołączył do grona banków spełniających międzynarodowe standardy. Platformę SWIFT KYC Registry reprezentuje ponad 4.000 instytucji finansowych z ponad 200 krajów z całego świata.