Archive

Mirosław Skiba – prezes Zarządu SGB-Banku SA oraz Paweł Gula – wiceprezes Zarządu BPS SA odebrali dziś w Warszawie nagrodę Produkt Roku IT@Bank2019 za przygotowanie i wdrożenie BS API – innowacyjnego interfejsu, który pozwala na integrację wielu systemów informatycznych i przyspiesza rozwój technologiczny Banków Spółdzielczych  należących do obu Zrzeszeń.

Podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej w Warszawie podpisano list intencyjny uruchamiający platformę BS API, pozwalającą wdrażać jednolite standardy informatyczne we wszystkich bankach spółdzielczych we współpracy pomiędzy zrzeszeniami, bankami i partnerami technologicznymi.