9,5 mln użytkowników aplikacji mobilnych!

Rośnie liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych, a za sprawą Banków Spółdzielczych SGB przyrastać będzie jeszcze intensywniej. Według raportu NetB@nk korzysta z nich w Polsce prawie 9,5 miliona osób.

Liczba klientów z grupy MSP posiadających dostęp do bankowości internetowej przekroczyła 2,77 miliona, z czego ponad 1,6 miliona klientów aktywnie korzysta z bankowości elektronicznej.

To dane na koniec pierwszego półrocza 2019 roku. Spośród 18 milionów użytkowników bankowości elektronicznej z bankowych płatności mobilnych korzysta 52,41% – więcej niż co drugi aktywny użytkownik!

W II kwartale 2019 r. liczba rachunków klientów indywidualnych mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej wyniosła 36,65 mln. Nastąpił znaczny wzrost użytkowników, którzy co najmniej raz w miesiącu logują się do e-bankowości (3,55% w porównaniu do I kwartału 2019 r.).

Klienci sektora MSP posiadający rachunki bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej posiadali łącznie 2 776 tys. kont w bankach. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku na koniec czerwca 2019 roku wynosiła 1,64 mln. Oznacza to wzrost o 2,92% w II kwartale.

W danych za II kwartał 2019 roku dotyczących systemu rozliczeniowego Express Elixir zauważyć można dalszy wzrost liczby rozliczanych komunikatów. W drugim kwartale odnotowano 6,1 milionów sztuk przelewów natychmiastowych. O 16,15% do wartości 10 495 mln złotych wzrosła wartość obrotów.

W pozostałych systemach rozliczeń prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową tj. Elixir oraz Euro Elixir, zanotowano wzrosty liczby komunikatów oraz wartości obrotów. Dane za II kwartał 2019 r. wskazują na powrót wzrostowego trendu w zakresie wartości i liczby operacji rozliczanych w systemie Elixir i Express Elixir. Dane za II kwartał 2019 r. wskazują także na powrót wzrostowego trendu w zakresie wartości operacji rozliczanych w systemie Euro Elixir. W II kwartale 2019 roku w systemie Euro Elixir zrealizowanych zostało ponad 9,7 milionów sztuk komunikatów o łącznej wartości  55 mld euro. Jest to ponad 8% wzrost liczby komunikatów i ponad 7,7% wzrost ich wartości.

Szczegółowe informacje w raporcie ZBP.

Foto. rawpixel z Pixabay 
Podziel się:
Brak komentarzy

Zostaw komentarz