Tu rolnicy znajdą więcej

Banki spółdzielcze umieją bez dokumentacji księgowej realnie ocenić sytuację producentów rolnych.
Dziś bankowość powinna być nie tylko nowoczesna. Powinna wyprzedzać oczekiwania, wyczuwać potrzeby i działać blisko klientów. Szczególnie tych, który ze względu na charakter pracy lub biznesu mocno stawiają na kontakt bezpośredni – tak jak rolnicy. Z jednej strony mamy segment ofert dla jednostek lokalnego samorządu, a z drugiej – propozycje bezpośrednio skierowane np. do rolników indywidualnych, w tym kredyty preferencyjne z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2017 r. banki spółdzielcze obsłużyły ponad 40 proc. producentów rolnych korzystających z kredytów z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co daje im mocną pozycję lidera w tym obszarze. Taka różnorodność usług i dostosowanie do potrzeb jest jednym z wyróżników banków spółdzielczych. Podobnie jak znajomość specyfiki sektora rolno-spożywczego.

JEDYNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Banki spółdzielcze mogą realnie ocenić sytuację rolników bez dokumentacji księgowej. Finansują wszystkich, niezależnie od wielkości, rodzaju produkcji i formy prowadzonej sprawozdawczości. Jako że banki komercyjne są – z zasady – zainteresowane gospodarstwami o wielkości przekraczającej znacząco średnią w kraju, czyli 10,65 ha, to banki SGB są często jedynym źródłem kredytu dla małych rolników, tzw. dwuzawodowców. Bankowość spółdzielcza elastycznie reaguje na potrzeby sektora. Oferuje wsparcie i kompetentne doradztwo finansowe nie tylko w warunkach rynkowej koniunktury, ale również w momentach trudnych dla rolników. Kredyty klęskowe, inwestycyjne i rozwojowe, własne i z linii zewnętrznych, a także realizowane we współpracy z partnerami banków spółdzielczych SGB, np. Ursusem, to wszystko sprzyja trwałym relacjom, które w naszej działalności buduje się w oparciu o poczucie bezpieczeństwa. Nasz sektor jest też elastyczny w zakresie przyjmowanych form zabezpieczeń kredytu. Stara się ograniczyć ich liczbę do minimum. Rolnicy, którzy nie mają odpowiednich zabezpieczeń, mogą skorzystać z gwarancji COSME na podstawie umowy podpisanej przez banki SGB z BGK. Same procedury ubiegania się o kredyt w bankach spółdzielczych są maksymalnie uproszczone. Ponieważ rolnicy pozostają zwykle stałymi klientami konkretnego banku, wystarcza wypełnienie formularzy i nie ma potrzeby ponownego składania dokumentów, które zostały już przekazane przy innej okazji, np. w ramach monitoringu. Zamiast żądać zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy urzędu gminy, banki spółdzielcze sprawdzają obroty na rachunku. Zwykle też nie wymagają od swoich klientów biznesplanu. Lokalne ośrodki decyzyjne podejmują decyzje kredytowe w ciągu zaledwie kilku dni, bez kontaktu z centralą. A finansowanie w ramach konsorcjum pozwala skredytować nawet wielomilionowe przedsięwzięcia. Spółdzielcy bankowcy oferują rolnikom też inne formy finansowania (leasing i faktoring) oraz ubezpieczenia.

ŻYŁKA DO INNOWACJI
Polityka dostępności i lokalne podejście do klienta idą w parze z myślą innowacyjną. Obecnie banki spółdzielcze oferują np. konto osobiste połączone z kartą zbliżeniową i aplikacją mobilną. Warto dodać, że bankomaty biometryczne, rozwiązania mobilne czy wpłatomaty dla bilonu wdrażane są w sektorze banków spółdzielczych szybciej niż w innych instytucjach bankowych. Powód tego jest prosty: tu proces decyzyjny jest szybki, bo decyzje są podejmowane na miejscu, w Polsce. Dzięki temu jesteśmy w stanie elastycznie dostosowywać się do wymagań rynku krajowego. Jednak zawsze na pierwszym miejscu są relacje ze społecznościami lokalnymi.

MISJA EDUKACYJNA
Banki spółdzielcze angażują się w większość wydarzeń związanych z sektorem rolnym i projektami dla polskiej wsi. Biorą udział w życiu lokalnych społeczności, wspierając finansowo i merytorycznie różne organizacje i inicjatywy. Sponsorują konkursy dla dzieci i młodzieży dotyczące oszczędzania i pogłębiania wiedzy ekonomicznej. Od lat prowadzą konkurs „SKO w SGB”, którego celem jest promowanie wiedzy o zarządzaniu własnymi finansami. Podtrzymują tym samym najlepsze tradycje spółdzielczości bankowej, wedle której w świecie, gdzie liczą się pieniądze, trzeba pamiętać o ludziach i przez cały czas angażować się w rozwój i pomoc lokalnym społecznościom.

Autor jest wiceprezesem i p.o. prezesa SGB-Banku, zrzeszającego ponad 200 banków spółdzielczych z siecią ponad 1,8 tys. placówek

Źródło: http://www.rp.pl/Opinie/310199867-Pawel–Pyzik-Tu-rolnicy-znajda-wiecej.html